FleetBroadband

INMARSAT FLEETBROADBAND


Comparativa de
Equipos
TracPhone FB500 TracPhone FB250 TracPhone FB150
Servicio Inmarsat FleetBroadband Inmarsat FleetBroadband Inmarsat FleetBroadband
Cobertura Global Global Global
Ratio Máximo de Descarga 432 Kbps 284 Kbps 150 Kbps
Ratio Máximo de Subida 432 Kbps 284 Kbps 150 Kbps
Facturación Por Consumo Por Consumo Por Consumo
Dimensiones de Antena
26" x 27"/40lbs
(66 cm x 69 cm/18 kg)
19" x 21"/20 lbs
(48 cm x 53 cm/9 kg)
13" x 14"/11 lbs
(33 cm x 34 cm/5 kg)
Voz
4 Kbps AMBE+2,
3.1 kHz audio
4 Kbps AMBE+2,
3.1 kHz audio
4 Kbps AMBE+2
Fax Grupo 3 y 4 Grupo 3 Soporta eFax
Cobertura
I-4 Asia-Pacific I-4 EMEA I-4 Americas